Art and Science


 

”Kaikessa tekemisessä alku on tärkein.” (Platon)

”Tiede tarvitsee taiteen intuitiota ja vertauskuviin perustuvaa voimaa ja taide tarvitsee tieteen tuoretta verta.”(Erward.O.Wilson)

”Mikään ei voi olla ikuisesti.” (Stephen Hawking)” Älykkyys on kykyä sopeutua muutokseen.” (Stephen Hawking)

”Älykkyys on kykyä sopeutua muutokseen.” (Stephen Hawking)

”Teen aina sitä, mitä en voi tehdä, jotta voin oppia tekemään sen.” (Pablo Picasso)

”Kuinka kukaan voi ostaa tai myydä taivasta yläpuolellamme tai maan lämpöä?” (Intiaanipäällikkö Seattle)

TAITEEN JA TIETEEN KONSILIENSSI ELINYMPÄRISTÖSSÄ SELVIYTYMISEN VOIMATEKIJÄNÄ

Siska, tutkimustyö

Kaikessa tekemisessä alku on tärkein.” (Platon)

Taiteen ja tieteen konsilienssi on kiehtonut minua vuosikymmenten ajan. Olen törmännyt ja törmäillyt tähän houkuttelevaan konsilienssiin eri yhteyksissä taiteen ja tieteen risteysasemilla eri puolilla maailmaa kulttuurista raskaaseen teollisuuteen. Varsin mielenkiintoista on ollut aihealueen tarkkailu erityisesti Tiibetin buddhalaisuuden, Afrikan kolonialismin raunioiden, Amazonin alkuperäiskansojen ja suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kehittymisen sekä entisen kolonialistisen suurvallan Portugalin viitekehyksessä. Taiteen ja tieteen konsilienssi näyttäytyy moninaisin kasvoin ja toteutuu mitä erilaisimmin käsin.  Konsilienssi on taiteen ja tieteen yhteistä kivijalkaa kaikessa ja kaikkialla. Konsilienssi on minulle arkea ja arjen luovuutta. Taiteen ja tieteen konsilienssi on ennen kaikkea selviytymisen väline. Tämä väline on joustava polku ratkaistaessa massiiviseksi muodostuneita globaaleja ongelmia, joista suurin on lähestyvä ekologinen katastrofi. Tämän välineen muotoa ja muotoutumista haluaisin tutkia tarkemmin niin entisen kuin uuden yhteiskunnan yhtenä elinympäristössä selviytymisen tekijänä ja nyt, vanhojen rakenteiden murtuessa, elinympäristössä selviytymisen voimatekijänä.

Tutkimus suoritetaan laajaan metodologiseen osioon tukeutuvana tutkimuksena sekä samanaikaisesti ”learning by doing-periaatteella” -sovelluksina ja ”kopioinakin” elävässä hankkeessa – konkreettisessa Portugalin Algarveen rakennettavassa tiede-, kulttuuri – ja luontokeskuksessa sen suunnitteluvaiheesta toteutukseen ja myöhemmin hankeen elämässä. Tuo hanke on elämäni päätepysäkillä. Tuohon hankkeeseen kumuloidaan tietoa ja taitoa taiteen ja tieteen yhteisyydestä sekä tämän konsilienssin vaikutuksista ympäristömme hyvinvointiin ja elämän selviytymiseen sen nykyisessä, turbulenssissa tilassa. Tehtävä suoritetaan tutkimalla ja soveltaen moniulotteisia taiteen ja tieteen sekä näitä yhdistäviä oppeja niin historiasta kuin nykyisyydestä kurkistellen herkkyydellä ja uteliaisuudella kulman taakse – tulevaisuuteen.

Taiteen ja tieteen konsilienssi on koko maailma, joten tutkimusnäkökulmasta voin keskittyä sen merkitykseen vain kontekstissa ihminen, luonto ja kulttuuri puhtaan luonnon keskellä yksittäisessä rakennetussa ympäristössä – osana syrjäseutujen modernismia. Tässä hankkeessa on mahdollista tutkia, soveltaa ja toteuttaa taiteen ja tieteen konsilienssia rajatulla alueella tutkimuksen edistymisen ohjaamalla sisällöllä.

Tutkimuksen aiheena on ” Taiteen ja tieteen konsilienssi elinympäristössä selviytymisen voimatekijänä”, The consensus of art and science in the living environment as a force of survival”. Tutkimuskokonaisuus on esitetty sanoin ja kuvin liitteessä 1a. Tässä tutkimus avautuu tutkijalle taiteen keinoin luoden esteettisen välineen tieteen ja taiteen konsilienssin tutkimiseen. Tämä ajattelu perustuu tutkijan kirjoittamaan laatukäsikirjaan, joka on rakennettu design management -elementein perhosen elinkaareksi, liite 1 i. Tässä on mukana sanoilla herkuttelua, vaikka tausta on vakavaa tutkimusta. Kuvassa pienen perhosen hahmossa oleva tutkija – tekijä kummastelee ison perhosen hurmaavuutta sen liitäessä moniravinteisen maiseman yllä ulottaen siiven iskunsa yhteiskunnallisiin ja globaaleihin ulottuvuuksiin. Matka taiteen ja tieteen konsilienssin ymmärtämiseen elinympäristössä selviytymisen tekijänä vaatii tutkimuksen tavoitteiden ja osa – tavoitteiden täsmentämistä. Tutkimus haastaa tutkijan laajan ja monialaisen tutkimusaineiston käsittelyyn soveltuvan tutkimusmenetelmän rakentamiseksi lukuisten olemassa olevien tutkimusmenetelmien viidakossa. Tutkimusta on vaikea asettaa vakaaseen tilaan. Tutkimus on enemmänkin myrskyjen repimän purjealuksen purjeisiin kirjoitettu viesti. Sen tulkinta on kiinni ajassa, paikassa ja tutkijan mielessä. Meren voi kuitenkin ylittää vain kestävällä laivalla. Tieteen ja taiteen konsilienssi on kokonaisuus. Taiteen ja tieteen ykseys on meri monine tiedettyine ja arvaamattomine piirteineen.

Tutkija haastaa itsensä ja tutkii mielensä maisemaa. Tutkija kyseenalaistaa tieteenfilosofian rajoja yhdistämällä epäsovinnaisesti eri tutkimusmenetelmiä sekä käsittelemällä tietoa, etenkin hiljaista tietoa, avoimella, yhteistyöhakuisella ja keskustelevalla toimintamallilla. Tutkija ammentaa ja suodattaa tietoa hyväksyttyjen eettisten fair-play sääntöjen mukaisesti, kuitenkin painottaen taiteen, tieteen ja filosofian yhteyttä taiteen ja tieteen konsilienssia elinympäristön selviytymisen voimatekijänä.

Tutkija korostaa arjen luovuutta elämän kaikissa toiminnoissa. Taiteen ja tieteen konsilienssi vastaa yhteiskunnalliseen haasteeseen saada yhteisön kaikki jäsenet toimimaan yhteisen päämäärän hyväksi. Tämä konsilienssi antaa tilan ja polun oman ajatuksen toteutukselle, mutta samalla se luo kanavan yhteiselle taistelulle elinympäristömme puolesta.  

Tutkija kulkee koko tutkimusprosessin ajan uusien tiedon vaikuttamisväylien syleilyssä

hyväksyen ja hyödyntäen yhä voimistuvaa SoMe- viestintää sekä aivan uusia viestinnän kanavia. Tutkimuksen tieteellisyys avataan jokaisen ymmärrettäväksi. Tutkijan kammiot valaistaan tieteen ja taiteen yhteisellä ovenavauksella.

Taiteen ja tieteen konsilienssia on tutkittu yllättävän vähän. Useimmat viittaukset ykseyteen löytyvät lyhyinä mainintoina yleisnerouden piirissä ja eri tieteenalojen risteyskohdissa. Jonkin verran asiaa on tutkittu digitaalisuuden ja tekoälyn maisemassa. Pidemmän aikavälin tutkimusta aihealueesta ei ole löydettävissä.