Philosophies


SISKAORVELI—”GLIMMERS”

SiskaOrveli’s ”glimmers” convey messages through pictures and words in their own, unpredictable manner, conveying their creator’s message about the bond between mankind, nature, and culture. The glimmers are SiskaOrveli’s method of easing his heart and elaborating on the matters and phenomena he is currently contemplating. The glimmers are usually the first, critique-free thoughts he has in early morning. They are pictures drawn by rough fingers; a mosaic of words on a tablet screen. The glimmers breath at the same pace as their creator. They live within time and timelessness, forming a web without a beginning or an end. SiskaOrveli can be found in the landscape of his mind in the form of these glimmers in the web..

THE PHILOSOPHICAL BASIS OF SISKAORVELI’S ”GLIMMERS”

SiskaOrveli’s philosophy is, at its core, based on the love story of art and science. His philosophy is born out of a personal habit of producing short remarks about matters that intrigue his ever-curious mind. SiskaOrveli does not spend his time on lengthy philosophical explanations and theory, preferring instead to analyze these matters via the lessons and experiences granted by everyday life, relying on the basic truths that the world has taught him.

SiskaOrveli likes to savor the complicated nature of the problems he encounters. He is able to see himself in everything and everywhere. SiskaOrveli’s logical thoughts dance in rhythm with his own heartbeat, and he sees himself spinning along the axis of the worlds without a world of his own.

SiskaOrveli’s art and it glimmers are the products of a brimming, densely packed heart. Each glimmer strips away a piece of bark, revealing a part of the slowly greying core underneath. SiskaOrveli is always present—here and today.

SISKAORVELI – “PILKAHDUKSIA – GLIMMERS”

SiskaOrvelin “pilkahdukset” viestivät kuvin ja sanoin, omalla
arvaamattomalla tavallaan, tekijänsä rakentamasta yhteydestä ihmisen,
luonnon ja kulttuurin välillä. Pilkahdukset ovat SiskaOrvelin tapa
purkaa sydäntään ja keino kertoa mieltään askarruttavista asioista
ja ilmiöistä. Pilkahdukset ovat useimmiten varhaisen aamun
ensimmäisiä kritiikittömiä ajatuksia. Ne ovat karkean sormen
tuottamaa kuvaa ja sanojen sommittelua tabletin ruudulla. Pilkahdukset
hengittävät tekijänsä tahdissa. Ne elävät ajassa ja ajattomuudessa
muodostaen verkkoa, jolla ei ole alkua eikä loppua. SiskaOrveli on
mielensä maiseman verkossa “pilkahduksina”.

SISKA ORVELIN “PILKAHDUSTEN” FILOSOFINEN TAUSTA

SiskaOrvelin filosofinen perusta on syvimmillään taiteen ja tieteen
rakkaustarina. Hänen filosofiansa pursuaa omintakeisesta tavasta
tuottaa lyhyitä ajatelmia, jotka askarruttavat hänen uteliasta
mieltään. SiskaOrveli ei käytä aikaa monisanaiseen filosofiseen
selittelyyn, vaan käsittelee asioita yksinkertaisesti arjen hiomalla
opilla ja kokemuksella tutkien ajatuksiaan ympäristöstä oppimiensa
perustotuuksien pohjalta.

SiskaOrveli pohtii mielellään polulleen sattuvia ongelmia herkutellen
asioiden monimutkaisuudella. Hän löytää itsensä kaikesta ja
kaikkialta. SiskaOrvelin järki sykkii sydämensä vieterillä ja hän
kokee pyörivänsä maailmojen akseleilla maata vailla.

SiskaOrvelin taide pilkahduksineen kumpuaa täyteen ahdetusta
sydämestä. Jokainen pilkahdus irrottaa osan kelottuvan puun kuoresta
paljastaen lopulta hiljalleen harmaantuvat rungon. SiskaOrveli on
läsnä – tässä ja tänään.