Brain Jazz


Brain Jazz—Dance and Aging

I connect the link between dance and aging to the words ‘Brain’ and ‘Jazz’. ‘Brain’ stands for brain health, while ‘Jazz’ stands for body health. I attempt to combine them into an amoeba-like improvisation, which everyone—regardless of any possible disabilities—can appreciate as a dance experience.

The gentle caress of dance is in the core Brain Jazz dance and its all-encompassing interactivity. The Brain Jazz dance also relieves feelings of loneliness and insecurity.

The Brain Jazz dance is a talking, dancing message that speaks of the connection between mankind, nature, and environment. The Brain Jazz dance can assume many roles in all the crossroads of life. The Brain Jazz dance acts as an interpreter between body and mind. The Brain Jazz dance moves both body and mind in your, mine and/or proxy dancer’s rhythm.

As the impact of climate change, COVID, and the war in Ukraine echoes across the world, we often require a mental, ethical, and gentle support, and I wish to do my part in offering it with Brain Jazz dance.  

Brain Jazz- tanssi ja ikääntyminen

Tanssin ja ikääntymisen yhteys sisältyy mielessäni sanoihin ”Brain ja Jazz”. Brain edustaa aivojen ja Jazz kehon terveyttä. Yhdistelmänä yritän rakentaa amebamaisen improvisaation, josta jokainen voisi, mahdollisista aistillisista rajoituksistaan huolimatta, löytää miellyttävän tanssin kokemuksen.

Tanssin hyväilevä kosketus on Brain Jazz – tanssin syvimmässä ytimessä ja sen kaikkea kunnioittavassa vuorovaikutteisuudessa. Brain Jazz- tanssi lievittää myös yksinäisyyttä ja turvattomuuden tunnetta.

Brain Jazz -tanssi on ihmisen, luonnon ja kulttuurin yhteydestä puhuva, tanssiva viesti. Brain Jazz – tanssi taipuu moneksi kaiken elämän risteysasemilla. Brain Jazz – tanssi toimii niin kehon kuin mielenkin tulkkina. Brain Jazz – tanssi liikuttaa kehoa ja mieltä sinun, minun, meidän ja/tai sijaistanssijan rytmiin.

 Ympäristön muutoksen, koronan ja Ukrainan sodan seurausvaikutuksineen täyttäessä ympäröivän maailman tarvitaan elämälle henkistä, eettistä ja lempeää selkänojaa, jota omalta osaltani tarjoan Brain Jazz – tanssin avulla.  

Brain Jazz Proxy Dance

Brain Jazz proxy dance is a gesture of love, respect, and friendship from me to you.

Brain Jazz -sijaistanssi

Brain Jazz – sijaistanssi on rakkauden, kunnioituksen ja ystävyyden osoitus minulta sinulle.